Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

V súvislosti s reklamáciami, podnetmi či sťažnosťami nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov:

info@perkman.sk

+421 944 567 857

info@perkman.cz

+420 721 308 602

 

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme situáciu vyriešili tak, aby ste boli spokojní.

 

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Na odstúpenie od zmluvy (za splnenia podmienok uvedených v obchodných podmienkach) zašlite vyplnený formulár spolu s vráteným tovarom na adresu spoločnosti: PERKMAN, s. r. o., Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika (Pred týmto úkonom budeme radi, ak nás upozorníte emailom alebo telefonicky a budeme môcť tak situáciu vyriešiť tak aby ste boli spokojní, v prípade možnosti aj bez zaslania tovaru späť).

 

 

A. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci 

Kupujúci

PERKMAN, s. r. o., IČ: 08023662, so sídlom Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika, info@perkman.cz

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru/ poskytnutí týchto služieb (*), názov tovaru/služby:

 

Číslo objednávky (variabilný symbol):

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*):

 

 

Meno kupujúceho:

 

 

Adresa kupujúceho:

Mail a telefón kupujúceho:

 

 

Podpis kupujúceho:

(iba ak sa tento formulár zasiela v papierovej podobe)

Dátum:

 

 (*) Nehodiace sa prečiarknite.